Blog

Cách sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL bằng AutoMySQLBackup

Giới thiệu MySQL cung cấp tiện ích dòng lệnh mysqldump, để xuất cơ sở dữ liệu…

Cách đảm bảo cơ sở dữ liệu MySQL của bạn được bảo mật

Kiểm tra và ghi nhật ký hệ thống thông tin Nhật ký đóng một vai…

Mối nguy hiểm từ các điểm truy cập Wi-Fi công cộng miễn phí: Chúng có an toàn hay không?

Ngày nay, Wi-Fi miễn phí có ở hầu hết mọi nơi – trong các quán cà phê,…

Cách vô hiệu hóa các lớp và quyền truy cập của Bộ lưu trữ di động trong Windows 10

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa quyền truy cập vào các thiết bị lưu trữ di…

How to reset VMware ESXi root password

There is no default root password in VMware ESXi, so when you log in ESXi,…

11 nhiệm vụ quan trọng đối với danh sách kiểm tra bảo trì mạng của bạn

Nếu bạn đã từng sở hữu một chiếc ô tô, bạn biết rằng việc bảo…

How to reset the MySQL Root Password on Ubuntu 22.04

Have you failed / forgotten to remember the root password for MySQL database? Stress not,…

How to reset ESXi 6 Evaluation License (cron script included)

For testing and educational purposes only. The ESXi 6 evaluation license is valid for 60…