Tag: ESXi

  • Cách đặt lại mật khẩu root ESXi

    Quên mật khẩu là điều không may xảy ra với tất cả mọi người và việc đặt lại mật khẩu root ESXi đòi hỏi bạn phải chú ý một chút. Và đó là lý do tại sao các trình quản lý mật khẩu tồn tại. Không, bạn không nên viết chúng lên những tờ giấy dính màu vàng dán vào màn hình trừ khi bạn muốn khiến các nhân viên an ninh của mình đau tim